Teamtrainingen

Teamtraining ‘Spiegelen met honden’, per dagdeel. Het doel van deze teamtraining is om dieper in te gaan op een teamdoel en zo het team verder te laten ontwikkelen en effectiever te laten functioneren. Thema’s voor deze training kunnen bijvoorbeeld zijn: samenwerken, communicatie, omgaan met verandering en weerstand, veiligheid, motiveren, werken naar een doel.

Het programma

Voorafgaand aan een teamtraining bespreken we tijdens een intake met u als opdrachtgever de huidige situatie van uw team en specifieke wensen, doelen of thema’s voor de training.Bij de start van de teamtraining wordt na een voorstelronde ingegaan op het teamdoel. Wat ziet het team als de huidige situatie? En wat wil het team bereiken?

Naast een interactief stukje theorie over het functioneren van een team in vergelijking met dat van een roedel, wordt er een kennismakingsspel gedaan om elkaars kwaliteiten en valkuilen beter te leren kennen.Naast het teamdoel krijgen de deelnemers de opdracht om een persoonlijk doel te stellen dat bijdraagt aan het functioneren van het team.

Hierna maken de deelnemers kennis met de hond(en). Hierbij observeren de deelnemers elkaar. Hoe wordt er contact gemaakt? Hoe wordt er gecommuniceerd met de hond? Na een gezamenlijke opdracht waarbij het functioneren van het team aan bod komt gaan de deelnemers aan het werk met de hond. We bekijken gezamenlijk de interactie tussen de deelnemer en hond en bespreken welke situaties wel of niet vergelijkbaar zijn met situaties op het werk. Hierbij refereren we aan de persoonlijke doelen van de deelnemer en kijken welk gedrag hier aan bijdraagt. Eventueel nieuw gedrag kan meteen uitgeprobeerd worden in het werken met de hond.

Ter afsluiting evalueren we gezamenlijk. Hoe hebben de deelnemers de training ervaren? Welke persoonlijk doelen zijn aan bod gekomen? En welke ervaringen hebben aan het teamdoel bijgedragen? Wat nemen de deelnemers mee naar hun werksituatie?

Deze training kan uitgebreid worden met meerdere dagdelen om intensiever met een thema aan de slag te gaan. Naderhand wordt er aan de opdrachtgever of begeleidende externe trainers teruggekoppeld.

De kosten

Tarief: Teamtrainingen met behulp van de hond 522,50 euro per dagdeel per 8 personen. Aangepaste duur en groepsgrootte worden apart geoffreerd. Bovengenoemd tarief is inclusief intake en exclusief btw en 0,30 euro per kilometer reiskostenvergoeding.

Kennis maken? Bel jezelf op orde: 06 83173780

© Jezelf Op Orde 2023 | T 06 83173780 | E info@jezelfoporde.nl | Burgemeester van Tuyllkade 52bis | 3553 AK Utrecht